Category IT services

มือเก่ามือใหม่ ขับรถอุ่นใจปลอดภัยได้ทุกวัน

ทุกวันนี้คนสมัยใหม่อย่างเราคงจำไม่ได้คิดไม่ออกว่าคนสมัยก่อนเขาขับรถเที่ยวไปที่ใหม่ ๆ กันอย่างไรโดยมีแค่แผนที่กระดาษแผ่นเดียว เพราะสมัยนี้จะเดินทางไปไหนก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก แค่เปิดจี พี เอ สก็เดินทางท่องเที่ยวได้ดังใจ มั่นใจได้ว่าถึงจุดหมายแน่นอนแบบไม่ต้องกังวล หลายคนเลยละเลยไม่คิดตรวจสอบเส้นทางอะไร หวังให้ระบบนำทางพาไปอย่างเดียว

แต่อย่าลืมว่าจีพีเอสก็เป็นแค่เครื่องยนต์ เป็นแค่ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่อาจจะรู้ทุกเรื่องทุกดีเทลได้เสมือนคนจริง ๆ บ่อยครั้ง เราจึงเจอปัญหาจีพีเอสพาไปเจอทางตัน หรือพาไปเจอด้านหลังของที่หมาย ที่มีถนนเข้าถึงเหมือนกัน แต่ไม่มีทางเข้า หรือจีพีเอสพาไปอ้อมไกลเว่อร์ แต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือจีพีเอสพาไปเจอสะพานที่กำลังซ่อมทำให้เกิดอุบัติเหตุตกสะพาน หรือพาไปในทางที่แคบเกินไป รถใหญ่เข้าไม่ได้ รู้ไหมว่าหากรถคุณเสียหายจากเหตุการณ์พวกนี้ มีประกันแค่บางชั้นเท่านั้นที่จะยอมจ่ายเคลมให้ เพราะฉะนั้น จีพีเอสบอกอะไรก็อย่าลืมเช็คกันให้ดี ๆ และใช้วิจารณญาณกันให้เยอะ ๆ และอย่าได้ประมาทขับเพลินไม่ดูตาม้าตาเรือเป็นอันขาด

สำหรับนักขับรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าที่กำลังเรียนรู้การใช้ GPS ลองมาดูกันว่าเรามีข้อแนะนำอะไรบ้าง

1.หากต้องการเดินทางไปยังที่ใหม่ ๆ ไม่คุ้นเคย ไม่เคยไปมาก่อน และต้องการใช้จีพีเอสนำทาง อย่ามั่นใจในจีพีเอสเกินไป จงศึกษาเส้นทางให้ดี เพื่อความปลอดภัย ไม่ต้องเสียอารมณ์กับการหลงทาง

2.ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมดูคู่มือการใช้งานเครื่องจีพีเอสเสียก่อน จะใช้งานตั้งค่าหรือเกิดขัดข้องอะไรขึ้นมาจะได้แก้ไขได้ถูก 3. ถ้าเส้นทางที่จีพีเอสบอกชักดูแปลก ๆ ไม่น่าใช่ เริ่มมีการเข้าซอยเล็กเกินไปจนรถไม่น่าผ่านได้ ต้องใช้วิจารณญาณหรือจอดรถถามคนแถวนั้นจะชัวร์กว่า

  1. ถ้าจีพีเอสของคุณต้องมีการอัพเดทโปรแกรม อย่าลืมคอยอัพเดทอยู่เสมอ ไม่อย่างนั้นเครื่องอาจจะใช้งานไม่ได้ตามต้องการ หรืออาจเกิดปัญหาในการใช้งานกลางทาง
  2. อย่าลืมว่าการใช้จีพีเอส ต้องบวกกับสิ่งที่เราเห็นด้วยตาจริง ๆ และวิจารณญาณของเราด้วย อย่าเชื่อทุกอย่างที่จีพีเอสบอกโดยไม่คิดอะไรเลย

จีพีเอส เป็นเพียงตัวช่วยเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะนำทางคนได้ดีกว่าคนเองในทุกครั้ง ทุกโอกาส ขับรถให้ดี อย่าประมาท และใช้จีพีเอสอย่างฉลาดจะได้ถึงที่หมาย ไม่หลงทาง และปลอดภัยทั้งคนทั้งรถ

 

Read More

Just How Qualified is Your Printer Repair Expert?

Every kind of job, whether driving, flying, or programming requires a level of qualification on the part of the worker. The same applies when it comes to printer repair. Whether you’re seeking to fix faulty equipment drivers, lines on paper, paper jams, or broken internal components, the person to whom you entrust the responsibility of repair should be qualified to get it right the first time. In the case of a Samsung printer service, the firm you bring on board to fix the equipment has to be right for the task to prevent serious interruptions to business operations.

These criteria may help identify a qualified Samsung repair centre Sydney businesses have come to trust at an hour of need:

Certification

While many people may know how to fix simple and complex computer glitches without any formal training, the same cannot be said about printer complications. That’s why the person you invite to address a broken printer should possess much more than just experience using the equipment. For a printer repair firm to impress, they need to show that they’re certified for the job.

In Sydney, there are experts you may engage to find out if they have sufficient training for fixing printer issues. Ongoing training to keep abreast of the latest diagnostic/repair tools and methodologies is also a desirable element of qualification for Samsung repair service.

Portfolio

A Samsung printer firm should do much more than just boast about their history and clients. There should be a portfolio you can evaluate and determine the firm’s competencies and ability to satisfy.

You can start by visiting the company’s website to look at some of the known businesses a particular printer repair company has served. Also, evaluate what particular past clients are saying about the quality of services rendered. Do clients seem eager to return to the same provider in future?

Onsite Repair

It’s in the best interests of your business operations to not require travel to repair centres when your printer is broken. Nowadays, many firms are willing to come to your premises, diagnose your printer, and determine if the problem at hand can be fixed immediately.

Same-Day Service

If you’re seeking help, such as with Samsung printer repairs by PRC, you may need to know if same-day services are possible. A Samsung printer service may be able to attend to an issue quickly if informed about it early in the day.

Printer Brand

From HP, Cannon, Kyocera, and Toshiba to Samsung and Brother, there’s an expert for every printer model. A reliable printer repair firm ought to provide a list of the machines it’s capable of fixing with a high success rate. Such a company would have specialist teams for different printer types and models.

Finding a qualified Samsung printer service provider is critical when you’re going for a consistent quality of printing. You can determine the required qualifications for such a service based on factors like certification (training), portfolio, and same day service. Equally essential, establish whether the firm you enlist specializes in the brand you use, which in your case is Samsung. For more details, just visit http://printer-repairs.com.au/samsung-printer-repairs/.

Read More

Gain a Competitive Edge with Professional Chicago SEO Services

Any business that is not investing in professional SEO services is basically doomed from the word go. If your business relies on the internet and you are unable to get to the top of the SERPs in page 1, you might as well fold up as this will always be a severe limiting factor. The competitive landscape is incredibly tough and it is already stacked up against you as it favors the incumbents. If you are new in the market, you must work twice or thrice as hard just to appear close to the top pages. Building an online reputation and rankings takes time but with the help of a professional SEO company Chicago has, you could shorten the curve and realize results a lot faster.

SEO company Chicago

The state of SEO is such that the low hanging fruits are no longer there. You just have to put in the hard work in order to feature anywhere. Search engine optimization is multi-faceted and you will need an SEO company Chicago expert that clearly understands how to pull the right strings in order to bring about an incremental and steady improvement in your search profile. It is not going to happen overnight but with right forward thinking strategy that is qualitative and expertly executed, it is definitely going to happen.

If you deploy the right search strategy with a professional website SEO company in Chicago to help you in steering an SEO roadmap, you will be able to deploy the right approaches that deliver the results when it comes to search rankings.

Gaining the Competitive Advantage

Web marketing Chicago space is highly challenging. You have potentially hundreds of businesses selling the same products that you are selling to basically the same market. The only real option to win in this tough market is to outdo your opponents when it comes to SEO and expand on your visibility. You are going to compete by knocking out your opponents from the top race using ethical SEO marketing techniques that will be more enduring. If you are planning to invest in SEO with an SEO company Chicago has, you must first map out your strengths and weaknesses and then look at the areas where you could build a competitive advantage.

Building a Competitive Advantage

You need to carefully evaluate your SEO strategy in order to ensure that it is highly qualitative. For example, do not just focus on the number of links, rather look at the quality and authority of the links. Do not just focus on an unmitigated article marketing campaign; rather focus on producing well written, helpful and insightful content that is not just written with SEO in mind.

Knowing why another website enjoys a competitive advantage is not always easy. You will not just win because you have the largest number of authoritative links and quality content.  The other company might be having lots of other “historical” advantages which are not easy to beat. This could be a combination of domain authority, local citations in local newspapers, blog mentions, social media mentions and many other underlying strengths that no amount of article marketing or link building will beat. Good SEO, like good wine, matures with time.

So whenever you think of something like “I need an SEO expert to rank very quickly”, it is important to think of the opportunities and possibilities and be very realistic about your prospects. A professional SEO company in Chicago will take you far and significantly boost your ranking profile but they might not always take you to the first place due to underlying strengths and weaknesses of the competitors in the market.

Winning Against Your Competitors

Once you have a solid strategy on what Google wants, all that is left is doing the legwork and hoping you will outdo your competitors through intensive SEO. Before you begin “outrunning” the competitors, carry out thorough analysis on their links, keywords, content strategy and other ranking factors. A professional SEO expert in Chicago will be able to replicate and even outdo their strategy in order to take you to the top.

For more information, visit at http://chicagowebsitedesignseocompany.com/.

Read More

How Data Center Cooling Has Evolved

In the recent years, we have witnessed a change in the data center cooling strategies which are deployed by the data centers. Data center knowledge has expanded considerably and with it, the innovation in the cooling systems being used in these facilities. For years, there has been a reliance on the “chaos” cooling methodologies which have been deployed in most of these centres. In these systems, perimeter CRAC units were designed in which pumped volumes of cooled air into the facility. This chilled air served a dual purpose. On the one hand, it cooled the IT equipment while also pushing out the hot server exhaust air via the return air ducts of the installation.

data center knowledge

This kind of “chaos” air distribution system had several inefficiencies. These included the following:

Re-circulation: In some cases, the hot server exhaust air can find its way back into the facility via the server air intakes and in the process raising the temperatures of the facility and heating equipment to dangerous temperatures. This was mainly caused by poor rack hygiene or in situations where the cool air available was insufficient.

Air stratification:  There is a natural tendency of air to mass in different layers based on the temperature. If you have precision cooling equipment in your installation, this stratification of air is going to cause the set points to be lower than is recommended. In an effort to re-mediate this, technicians may increase the CRAC fan speeds and this may in turn cause bypass air.

Bypass air: The bypass air occurs when the cool air stream velocity is greater than the ability of the server fans to take in the cool air and as a result, the cool air stream will shoot past the IT racks. The bypass air will weaken the cooling efficiency of the data center.

To combat these inefficiencies in the data center facility, businesses have adopted newer cooling strategies such as the hot aisle/cold aisle orientation for the racks. In this orientation, the cool air intakes face the hot air exhausts in rows. This helps to maximize the cooling efficiency of the data center facility.

This kind of orientation will lead to the formation of the convection air currents which will in turn improve the air flow in the facility. Even though these have been an improvement over the “chaos” strategy, they are still not very efficient in providing optimal cooling for the data centers.

The Cooling Containment Strategies

Plagued by these datacenter cooling inefficiency problems and as data center knowledge increases, engineers have been cracking their heads in order to come up with even more innovative and efficient cooling strategies. One of these has been the cooling containment strategy. This has been designed such that they enclose the server racks in the centre in sealed structures which will capture the hot exhaust server air. The hot air is then vented to the CRAC units while the chilled air is delivered directly to the server units instead of relying on convection to make this happen. This cooling technique unlocks numerous benefits such as improved cooling efficiency, increased reliability of the centre and lower energy spending. It also provides for greater floor plan flexibility. Check out Data Center Journal for more details.

Trends in Data Center Cooling

The containment strategies and data center knowledge have also impacted the way data centers are designed around the world for the best cooling. Today, the facilities are designed around server racks. The company chooses the ideal racks that it needs and then builds around them based on their specifications. This kind of design allows them to install optimal infrastructure in their facility. This results in a facility that is easy to cool and more reliable.

Read More